Jak nás vidí zvířata

Zajímavé by bylo vědět, jak nás vlastně vnímají a vidí zvířata a jak vnímají celý svět kolem sebe. Rozhodně nejsou žádní intrikáni, nezajímá je náš majetek ani naše pracovní postavení. Důležité je pro ně vzájemný vztah, který si se svým člověkem vytvoří. S čínským horoskopem poznáte, které zvíře k Vám patří, s nímž vytváříte stejný charakter a tím i předpoklady do budoucna.

Energie mezi člověkem a zvířetem

Poznáte to sami, když chováte nějaké zvíře. Cítíte, jak mezi Vám proudí energie, jenž určuje chování každého z Vás a kterou si mezi sebou neustále předáváte. Když Vám není nejlíp, pomůže Vám pohlazení zvířecí srsti a pomazlení. Zvíře často vycítí Vaši špatnou náladu a samo přijde, aby Vás potěšilo. Vy mu vše zase vracíte svojí láskou a péčí.